Cyfweliad a Chelf: ‘Cryf Fel Llew’ – Bethan Mai

Mae Bethan Mai bethan-maiyn arlunydd, yn actores, yn gantores, yn ddawnswraig ac yn ffeminist. Cawsom sgwrs gyda hi ynglyn a’i chredoau, ei phrofiad yn Women’s March Caerdydd ac am waith sydd ganddi ar y gweill.

Beth a’th ysgogodd fore Sadwrn i godi i ymuno gyda Women’s March Caerdydd? 

Ro’n i moyn sefyll ochr yn ochr â menywod y byd yn erbyn pethau tywyll sy’n digwydd ym myd gwleidyddiaeth ar hyn o bryd, yn enwedig gan fod arlywydd gwlad mwya’ pwerus y byd yn un sydd ag amharch erchyll at fenywod ac unrywun sy ddim yn ddyn gwyn, straight a chyfoethog ac mae hefyd ganddo amharch llwyr at natur a’r amgylchedd hefyd, sy’n frawychus.  Yn ogystal â hyn, roedd teimlad bod ni’n grac am bethau sy’n mynd mlaen yn ein llywodraeth ni yma, a ishe dangos bod croeso i ffoaduriaid, pobl hoyw a hawliau merched ac i ddathlu bod ni’n greaduriad anhygoel a dyle ni ymladd i gadw’n hawliau a charco’n gilydd.

 

Sut awyrgylch oedd yno?

Gobeithiol a gogoneddus.  Teimlad calonogol ar ôl teimlo’n eitha’ trist am yr holl beth, a bod un peth posatif wedi dod o’r holl bethau tywyll gwleidyddol yma- bod ni’n dechrau codi llais ar ôl aros yn dawel am sbel.  Braf teimlo bod gobaith bod newid yn bosib, gyda pob oedran yn cerdded. Golles i’n llais erbyn y diwedd.

image description

Mae dy waith celf yn aml yn dathlu arwresau cryfion – beth a’th ysbrydolodd i greu y gyfres ‘Cryf Fel Llew’? 

Dyw’r cyfryngau byd eang ddim yn neud jobyn digon da o ddangos menywod fel pobl cryf, diddorol, lliwgar gydag awch. Mewn oes lle ma cylchgronnau a’r wasg yn canolbwyntio ar sut mae’r ferch yn edrych a dim cryfder eu hysbryd, fi moyn cynnig pin-ups o fath gwahanol, rhai cryf sy’n ysbrydoli. Yn ogystal â hyn, ma’r ffaith bod cyment o arwyr hanesyddol gwrywaidd yn cael eu dathlu may na menywod yn cythruddo fi. (Mae’r gair Saesneg am hanes yn ychydig bach o give away o hyn- “his” story.)

 

A sut wyt ti’n dewis pwy wyt ti eisiau ei darlunio? 

Fi ddim felse fi’n dewis y menywod- ma’ nhw fel bo nhw’n dewis fi! Pobl o Bjork i Malala i’r Dywysoges Gwenllian, ma’ nhw’n rhai sy wedi sticio yn fy mhen am fod yn hollwych am wahanol rhesymau, ac yn rhai fi’n mwynhau rhannu eu hanes a pobl sy ddim yn gyfarwydd. Ma cyment mwy ar y rhestr i bortreadu nesa.

bjork

Y peth fi mwya balch ohono yw gweld bachgen bach gwych 4 mlwydd oed yn cael ei ysbrydoli gan y casgliad, a fel canlyniad, rwy’n clywed hanesion amdano gan ei rhieni pob hyn a hyn ohono fe’n datgan ei ddoethinebau lu fel “dyw Kate Bush ddim yn princess, ma hi’n ddewr a cryf fel llew!” Mae pwer celf yn gallu bod yn enfawr!

 

Oes gennyt ffefryn? 

gwenllian

Gwenllian.  Ma’i stori hynod a’i chryfder hi wastod wedi ysbrydoli fi, a hi odd man cychwyn y project Cryf Fel Llew. Hi yw gwir ystyr tywysoges, nid y ddelwedd o dywysoges binc sy mor gyfarwydd i blant.

 

Sut le yw dy stiwdio a’th ofod gweithio? 

Fi mewn hen container llong mewn stad bach o’r enw y “Bone Yard” yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, ond wythnos ‘ma fi’n symyd mas i fan gwyn man draw, watch this space!

 

Gyda thithau’n gantores hefyd, beth yw dy hoff ffordd o fynegi dy hun, a pham?

DAWNSIO! Er bo fi ddim yn ddawnswraig brofesiynnol na unrywbeth, dawnsio yw’r ffordd gore o deimlo rywbeth!

Celf a cerddoriaeth yw’r gwrthwyneb i’w gilydd- y cynta’n dawel a mewnblyg ac un yn swnllyd ac allblyg, a gallen i ddim fod heb un ohonyn nhw – ma’ nhw’n bwydo ei gilydd.

 

Pa brosiectau eraill sydd gennyt ar y gorwel?

rogue-gones-clawrYn gerddorol, fi’n gigio gyda Rogue Jones a Huw M, a fi newydd orffen project cerddorol solo, sy’n cael ei ôl-gynhyrchu nawr, a wedyn mynd nôl i’r stiwdio da Rogue Jones.

O rhan celf- fi mynd i wneud llyfr eleni a ‘neud mwy o grysau-t – ma nhw’n ffordd da o gael slogans a pobl cryf mas rownd y lle! A neud mwy a mwy o fenwod cryf i ychwannegu i’r casgliad.

Fi hefyd yn ‘neud ambell i jobyn actio ar y foment, ond wastod yn cadw sketch book da fi yn barod i fenywod gwych i ymddangos yn brains fi!

 

Gallwch weld mwy o waith celf Bethan Mai ar ei gwefan: http://morgimorgi.com a dilyn datblygiadau’r albwm newydd wrth ei dilyn ar Twitter: @Bethan_Mai

One thought on “Cyfweliad a Chelf: ‘Cryf Fel Llew’ – Bethan Mai

Gadewch neges:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s