Cyhoeddiad: Lansiad Rhifyn 1 Y STAMP

Seiniwch rhyw fath o utgyrn a thaniwch gwpwl o party poppers… mae gennym GYHOEDDIAD!

Mae’n braf gennym fel golygyddion ddatgelu o’r diwedd manylion lansiad ein rhifyn print cyntaf, a fydd yn Nhafarn y Cwps, Aberystwyth ar y 23ain o Fawrth. Bydd y drysau’n agor am 7.30 ymlaen, gyda’r noson o ddarlleniadau, dathlu, dawnsio a cherddoriaeth yn dechrau am 8.

Picture1 (2)

Ein gwesteion arbennig fydd…

EURIG SALISBURY

BETHANY CELYN

GARETH EVANS JONES

ac eraill!

Ynghyd â gwerthu copiau o’r rhifyn – a mynnwch gopi, dim ond nifer cyfyngedig sydd ar gael wedi’u printio! – mi fyddwn hefyd yn cynnal RAFFL arbennig! (Nid yw’r un digwyddiad yn yr iaith Gymraeg yn gyflawn heb raffl, wedi’r cwbwl…)

Mae gennym dudalen ar gyfer y digwyddiad ar Facebook – ymunwch gyda’r hwyl!

23/3/17

Gadewch neges:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s