RHIFYN: Y STAMP 1

Gyfeillion, lansiwyd rhifyn print cyntaf Y STAMP ar y 23ain o Fawrth, 2017, mewn noson fywiog a hwyliog yn Nhafarn y Cŵps Aberystwyth. I’r rhai fethodd fynychu, dyma gyflwyno cyfle i lawrlwytho copi PDF o’r cylchgrawn i chi sydd heb gael gafael ar eich copi print.

Er ein bod wedi cyhoeddi’n wythnosol ar y we ers dechrau’r flwyddyn – ac yn gobeithio parhau i wneud – mae rhannu rhifyn print wedi bod yn uchelgais o’r cychwyn cyntaf, a dyma ni wedi gwneud.

Mae’r cyhoeddiad yn cynnwys cerdd gan Menna Elfyn, ysgrif Morgan Owen, cyfweliad gyda’r gantores spoken word Siân Miriam, arbrawf lwyddiannus Gareth Evans Jones yn Y LABORDI, cyflwyniad i’r Spice Girl gwreiddiol, Gwerful Mechain, gan Gwen Saunders Jones a llawer, llawer mwy.

Dyma’ch chyfle chi i lawrlwytho (ac i’w brintio, a’i rannu, a’i fwynhau, gobeithio!) y rhifyn hwnnw.

Cliciwch ar y ddolen ganlynol: Y STAMP_Rhifyn 1_Gwanwyn 2017
neu cysylltwch drwy e-bost golygyddion.ystamp@gmail.com i fynnu un o’r nifer cyfyngedig o rifynnau print.  

clawr Y STAMP

 Y STAMP_Rhifyn 1_Gwanwyn 2017

 

4 thoughts on “RHIFYN: Y STAMP 1

Gadewch neges:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s