Cerdd: Y Stamp – Eurig Salisbury

Cyfansoddwyd cywydd arbennig ‘Y Stamp’ gan Eurig Salisbury yn arbennig ar gyfer lansiad ein rhifyn print cyntaf, yn Nhafarn y Cwps, Aberystwyth, 23/3/17. Cafodd y gerdd groeso brwd gan fynychwyr y noson, a dyma gyfle i chi wylio ac ei darllen hi yma am y tro cyntaf. 

Ers saith mlynedd bu cleddyf
Angau ar gylchgronau’n gryf,
Troi miloedd yn bunnoedd bach,
Torri grantiau rhy grintach,
Ac yn fisol didolir
Rhyw un teitl i’w roi’n y tir …

Ond daw sŵn, ac mae’n dwysáu,
I grynu dan gylchgronau,
Dan esgidiau’n ysgydwad,
Yn towlu’r wledd, ratlo’r wlad,
Sŵn clamp o STAMP nos a dydd,
Cic i’r ŵyl, cracio’r welydd.

Os marw’r hen elw i ni,
Yma ar lein mae’r aileni,
Felly rho, gyfaill, le rhydd
I’r wefan yn dy grefydd,
Rho dy lein i’r dalennau,
Rho stori i ni ei mwynhau,
Rho dy stamp direidus di
Dy hun ar y dadeni.

Eurig Salisbury

http://www.eurig.cymru

Gadewch neges:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s