RHIFYN: Y STAMP 2

Henffych!

Dyma ni, yn ein holau, ac ail rifyn print Y STAMP o’r diwedd ar gael i chi seibr-ffrindiau lawrlwytho yn rhad ac am ddim.

Mae’r rhifyn yma’n llawn dop, ac wedi tyfu’n fwy ers y cyntaf. Mwynhewch darnau llên meicro gan Llio Mai a Mared Llywelyn a stori fer ecsgliwsif gan Ruth Richards. Law yn llaw â hynny mae stori fer ffuglen wyddonol gan awdur creadigol newydd sbon, Rhodri ap Dyfrig, a stori ddarluniadol arbennig gan Alek Bednarski.

Am y tro cyntaf, gofynnwyd i lenor ymateb i lun; a Matthew Tucker sydd wedi llunio cerdd yn gyfaill i waith Efa Lois. Manon Steffan Ros derbyniodd her Y LABORDY a Gwilym Bowen Rhys sy’n adrodd hanes Mynyddog yn y golofn Ail-Bobi Jones. Cafodd Miriam Elin Jones gyfle i sgwrsio gyda Rhys Trimble, ac mae ein hadolygiadau yr un mor brutal ag erioed.

A’r cyfan oll wedi’i wisgo mewn siaced smart wedi ei ddylunio gan yr arlunydd Manon Awst.

Diolch i bawb sydd wedi ein cefnogi drwy gyfrannu a darllen i’r rhifyn cyntaf ac yn wythnosol ar y we, ac i bawb drefnodd a fynychodd sesiynau Tafwyl a Gwyl Arall.

Darllenwch, rhannwch, mwynhewch ein rhifyn diweddaraf, ac mi welwn ni chi’n ‘Steddfod – ni’n addo dod ag ambell syrpreis Stampus gyda ni yno… 😉

rhifyn 2

Cliciwch y ddolen ganlynol i’w lawrlwytho: Y STAMP_Rhifyn 2_Haf 2017

neu
cysylltwch drwy e-bost

golygyddion.ystamp@gmail.com

i brynu copi print.

3 thoughts on “RHIFYN: Y STAMP 2

Gadewch neges:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s