Helfa Drysor Fawreddog

Yda chi, fel ninnau yn dioddef o’r blŵs ôl-eisteddfodol? Yn hiraethu am gaeau mwdlyd a chwrw drud? Wel na phoener, mae’r Stamp efo pos bach i’ch cadw chi’n brysyr a thynnu eich meddwl oddi ar eich hiraeth am Fôn.

Eich her, yn syml: Mae’r Stamp wedi cuddio eitemau o’r rhifyn ‘Steddfod sbeshal sbeshal ar saith gwefan Gymraeg. Yr hyn sydd rhaid i chi wneud yw dod o hyd iddyn nhw. Mae yna gliwiau i’ch helpu chi, ac mae gennych wythnos. Cofiwch, unwaith y byddwch chi yn meddwl eich bod chi wedi dod o hyd i’r wefan, mae’n bosib y bydd y gwaith wedi ei guddio rhywle yn y wefan. Efo ambell un, bydd angen i chi ychwanegu /helfadrysor i ddiwedd cyfeiriad y wefan. Felly dyna chi.

Ar eich marciau…. barod….. ewch!

Dyma’r cyntaf:

Llyr go iawn

Fe aiff y wefan gyntaf a chi ar wibdaith trwy ardaloedd o Gaerdydd mewn cerdd a llun. Tybed a fyddwch chi yn medru ei Ganfod?

One thought on “Helfa Drysor Fawreddog

Gadewch neges:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s