Diwedd yr helfa Drysor

Wel dyna ni, mi gawsoch chi wythnos i ddatrys ein posau ni a dilyn helfa drysor Y Stamp. I’r rhai ohona chi fethodd, dyma’r atebion a lincs:

Fe aiff y wefan gyntaf a chi ar wibdaith trwy ardaloedd o Gaerdydd mewn cerdd a llun. Tybed a fyddwch chi yn medru ei Ganfod?

Rhithganfyddiad – https://rhith.tumblr.com/helfadrysor

Gadewch i Morys y Gwynt, a’i dri cyfaill chwythlyd arall eich chwythu draw i’r wefan nesa ‘ma…

O’r Pedwar Gwynt – https://pedwargwynt.cymru/safle/digwyddiadau

Pwy fydd yma ymhen can mlynedd? Fydd gennym ni geir sy’n hedfan? Gwladwriaeth annibynnol? Mae’r atebion i gyd ar y wefan nesaf (o bosib) …

Cymruddyfodoliaeth – http://cymruddyfodoliaeth.tumblr.com/

O’r dyfodol, ‘nôl i’r presenol. Hon fysa hoff wefan Bakunin a Kropotkin, tase nhw yn Gymry.

Anarchwaethus – https://anarchwaethus.wordpress.com/2017/08/18/treiglo/

Reit, yn gyflym rwan, cyn i’r heddlu cudd sylwi eich bod chi yma yn cynllunio i danseilio’r llywodraeth. Cofio Branwen, a’r deryn bach na anfonodd hi i’w brawd efo SOS? Be oedd enw hwnnw dudwch?

Prosiect Drudwen – https://drudwen.tumblr.com/helfadrysor

Mynd a chi i ogof dywyll gemau cyfrifiadur, a bydysawd lliwgar sci-fi yda ni nesa. Ydi (6×7)-34 x VHS yn golygu rhywbeth i chi?

Fideo wyth – https://fideowyth.com/2017/08/18/helfa-drysor-y-stamp/

Da iawn chi. Ymlaen rwan at wefan radio Gymunedol Gymraeg, gan drio peidio ymosod ar unrhyw dollbyrth ar y ffordd, os y medrwch chi.

Radio Beca- http://www.radiobeca.cymru/index.php/2017/08/18/arbrawf-cylchgrawn-y-stamp/

Diolch i’r holl wefanau gytunodd i gymryd rhan, ac i’n cyfrannwyr, sef Beth Celyn, Rhys Trimble, Morgan Owen, Efa Lois, Manon Awst, Dewi Alter, Alek Bednarski, Llyr Titus, Miriam Elin Jones, Iestyn Tyne, a Grug Muse.

2 thoughts on “Diwedd yr helfa Drysor

Gadewch neges:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s