Cerddi: ‘Borewylwyr’ & ‘Llwyngan’ – Morgan Owen

Borewylwyr

Tyrfau yn y bore bach yn tarfu

a lluchedau glaswyn yn canghennu.

Dyma gymysgedd goleuni

i syfrdanu:

dau lesni yn ddryswch

mewn gwrthdrawiad â thywyllwch.

Yn lle blaen y wawr yn cropian

o’r dwyrain

cawsom lusernau ffyrnig eu fflachiadau.

 

Darniodd y storm y bore bach

a’n dal ar y trothwy

lle dylai’r dydd ystwyrian

ym mrigau’r coed yn wylaidd.

Goddiweddwyd y glasu.

 

Roedd yr adar yn canu o hyd

a hwythau’n ddoethach.

Ymrysonodd ceinder cathlau

â rhyferthwy drycin;

molent y tlysni ar ledu

dros ninnau a’n syndodau.

 

Llwyngan

Maglau ffrwythog      sy’n dal cân

y brain a’r glaw     yn dynn

a dyrys      i’w nyddu

ar dröell y gwynt.         Arogl llaith

y drain      yw anadl

yr haf           yn gyrru blagur

i’r brigau     o ddyfnderoedd

y düwch,       yn alwad

sydd         yn deffro’r llwyn.

 

Cymylau          llwydion ar ildio

i wybren           lusliw.

Clais yn lledu               gan ddatgan

dechreuad.

 

Cliria storm ei         wala o weryd.

Hada’r pridd           i bladur werdd

ymhen      y       trimis,

mor loyw      ag adain gwyfyn

ar droad           yr haf

a’i aberth.

 

Awgrym ffarwelion     mewn ffrwythau.

Daw preiddwyr          llawborffor

yn eneiniog        o waed yr haf

i drawsylweddu        y byd.

 

Morgan Owen

Rhithganfyddiad

One thought on “Cerddi: ‘Borewylwyr’ & ‘Llwyngan’ – Morgan Owen

Gadewch neges:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s