Cerdd: Sul y Carnifal – Matthew Tucker

(pob blwyddyn, yr arferiad ar y dydd Sul wedi Carnifal Porth Tywyn yw cynnal gwasanaeth ym mhrif babell y maes)

Bu awelon cred yn newid eu cwrs
y bore hwnnw.
Daethant, ar wib, i mewn dros y môr,
gan gario ei air Ef
hyd ehangder y babell.

Ac o dro’r tudalennau,
daeth Ef, â’i freichiau ar led,
i’m cofleidio, fel hen gyfaill
na welais mohono ers oes.

Dilynais Ef i drobyllau’r penillion,
gan adael iddynt fy sugno
i fêr pob adnod a dameg.
Ac wedi i mi blymio i ddyfnderoedd Ei neges,
ac ymdrochi yn awen yr efengylau,
codais i’r wyneb;
torheulais yn heulwen ffydd
gan adael i’w phelydrau fy ngolchi’n ddi-baid.

Ac wedi i mi ysgwyd Ei law
a ffarwelio ag Ef, oedais,
a meddyliais yn siŵr
y caem ni gwrdd rhywbryd eto.

 Matthew Tucker

Gadewch neges:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s