Cerdd: Ym Mharc Brynmill – Tudur Hallam

Neithiwr yn Abertawe, lansiwyd trydydd rhifyn cylchgrawn Y Stamp. Diolch i’r criw a ddaeth i’r noson yng ngwmni’r bardd Lowri Havard, yr awdur Noel James, y golygyddion, a’r gantores Sian Richards. Bydd Y Stamp ar gael o rai siopau o’r wythnos nesaf ymlaen, ac mae modd i chi archebu eich copi drwy gysylltu dros ebost – golygyddion.ystamp@gmail.com.

Un o gyfrannwyr rhifyn 3 gyda’i gerdd ‘Pantygwydr’ yw’r bardd Tudur Hallam. Dyma gerdd newydd arall o’i eiddo i’ch cadw i fynd nes derbyn eich copi chi o’r rhifyn…

Ym Mharc Brynmill

Bore bach
a thad-cu ifanc
yng nghar bach pren y parc,
wrth ei waith,
yn carco’r ŵyr.

Ei chauffeur personol,
heb ’runlle i fynd,
dim ond i ben draw eu dychymyg:
‘Tŷ Anti Ann?’ A thry’r car yn gaffi.
‘Gwlad yr Iâ?’ A Ta’-cu yw Siôn Corn.

‘A beth am y gofod?’
Ac i ffwrdd â nhw, ar ras,
rhag iddo gau.

Ac o daith i daith,
dyma oddiweddyd
tagfa’r llynedd:
boreau’r codi
i yrru’i hun
yn dwll o glwtyn llawr
wrth sgwrio’r ysgol.

Gwinga wrth gofio.
Suddo i’w sedd gefn.
Ond yn sŵn y seiren fach
mae mewn dwylo da.
‘Godwn ni’r hwyliau, Ta-cu?’
Ac mae’r môr yn berffaith lonydd.

Tudur Hallam

One thought on “Cerdd: Ym Mharc Brynmill – Tudur Hallam

Gadewch neges:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s