RHIFYN: Y STAMP 3

Nadolig llawen, ddarllenwyr!

Wedi lansiad hwyliog yn Nhŷ Tawe, Abertawe fis diwethaf, onid yw hi’n hen bryd i ni gyflwyno’r trydydd rhifyn ar ffurf PDF i chi i’w lawrlwytho? Ar ddiwrnod lle bu rhai’n sownd mewn lluwchfeydd o eira a dim byd gwell i ‘neud na phydru’n tŷ ac eraill yn pwdu am na chafwyd diwrnod bant o’r gwaith… onid yw hi’n hen, hen bryd cyflwyno rhywbeth i chi ddarllen?

Wel, dyma ni!

Rhwng clawr hynod drawiadol gan Elin Meredydd, mwynhewch gerddi gan Lowri Havard a Tudur Hallam, ymateb Siân Miriam i waith Tehri Kalliola, arbrawf barddonol gan Aneirin Karadog yn Y LABORDY a cherdd weledol ‘Beic Un Olwyn’ gan Steven Jones.

Ynghyd â hynny, mae’r digrifwr Noel James yn cyflwyno stori fer ryfeddol i ni ac mae Lowri Ifor yn trafod Ellen Hughes o Lanengan yng ngholofn Ail-Bobi Jones. Mae Morgan Owen yn crwydro ar gyfer y golofn newydd sbon Cartrefi Cymru 0.2 ac mae Iestyn Tyne yn sgwrsio gyda ac yn chyfieithu gwaith gan Natalie Ann Holborow.

Mae Alun Jones ac Alun Jones yn trafod rôl y golygydd wrth greu testun gorffenedig, ac mae ein hadolygiadau arferol yn trafod cyfrolau a pherfformiadau cyfoes.

Gwledd, heb os, ar gael i’w lawrlwytho isod.

jpeg clawr

Cliciwch y ddolen ganlynol i lawrlwytho: Y STAMP_Rhifyn 3_Gaeaf 2017

Mwynhewch, ac mi edrychwn ymlaen at gyflwyno’r rhifyn nesaf a mwy o gyhoeddiadau ar y wefan i chi yn y flwyddyn newydd.

Cofiwch – petaech eisiau ei brynu’n anrheg i’ch tylwyth, eich cariadon, neu i chi’ch hun (go on!) – bod modd prynu rhifyn print…

drwy gysylltu’n uniongyrchol gyda ni drwy e-bostio
golygyddion.ystamp@gmail.com

neu o
Awen Meiron, Y Bala
Llên Llŷn, Pwllheli
Siop Inc, Aberystwyth
a Palas Print, Caernarfon.

One thought on “RHIFYN: Y STAMP 3

Gadewch neges:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s