Cerddi: Taith – Morwen Brosschot

Ar ei theithiau rhwng Cymru a’r Iseldiroedd i weld ei theulu, bu Morwen Brosschot yn crisialu rhai o’i phrofiadau ar ffurf cerddi. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gwylan

Drwy ddwndwr peiriannau
a chryndod y dec dan draed,

Allan i’r mwg
a brathiad yr heli’n y gwynt,

Heibio’r wynebau tynion
mewn corneli yn sugno ar sigaréts,

Heibio’r cameráu yn prysur
hawlio’r clogwyni gwynion,
a’r ffonau a’u lluniau welwch-chi- fi
yn fferru pob profiad i’r eiliad…

daw plentyn yn llaw ei thad,
ac edrych allan
tu hwnt i fyd bach
y capsiwl metel hwn,

drwy’r rheiliau

ar wylan wen, lliw heli
yn hongian
yn llonydd

yn y gagendor chwil
rhwng dwy long.

A thrwy’r murmur lleisiau
daw llais croyw’r fechan
fel cloch

‘Oh look! it looks like that seagull’s

                                                hanging

                                                     on

                                                      a

                                                  thread!’

 

Gobeithion

Mân denti yn y dwnan
a phebyll plastic du
yn eu cwman dan y coed.
Haul y bore’n sglein
ar gefnau gwylanod
a’r ffensys metel gwyn
fel ei gilydd.

A thrigolion y teios yn y twyni
yn llygadu’r lorïau
am unrhyw fwlch,
unrhyw flerwch,
unrhyw hanner cyfle
am bás dros y dŵr.

Yn unigolion di-enw,
yn dramorwyr di-basport
yn treiglo
fesul gronyn
drwy ddwylo’r awdurdodau.

– a’r plismyn
yn cicio’u sodlau
ar y cyrion.

Yn barhaol ar batrol
a’u hosgo gwyliadwrus,
eu llygaid disgwylgar
yn fflachio dan sgarffiau,
a signalau eu ffonau
yn rhwydwaith anweledig
o un i’r llall.

. . . . . . .
Mae’r man gwyn fan draw

yn bryfoclyd o agos
dan haul y bore
-yn wawr wen ar y gorwel.

 

Mehefin

Ehangderau Ffrainc
a gwyrddni Mehefin
yn garped.
Ffermydd bychain yn swatio’n styfnig
yn eu cilometr sgwâr.
Yr helyg yn gatrodau
o foncyffion celyd,
â’u pennau gwalltog
wedi eu tocio
ddau dymor yn ôl,
yn ail-dyfu’n ffres
ar hyd ffosydd Fflandrys.

 

Ffin

Dim swyddfa
dim cwt
dim arhosfan,
dim milwr gwelw
deunaw oed,
dim gwn,

dim ond un lôn lân lydan
yn gwibio ar garlam
o Galais
i Amsterdam.

2295678_fb8c0003

 

4 thoughts on “Cerddi: Taith – Morwen Brosschot

  1. Aled Lewis Evans says:

    Cyfres o gerddi bendigedig. Byddaf bob amser yn mwynhau cerddi crefftus Morwen a’r cip treiddgar ac annwyl a gawn ar fywyd o bob math. Mwy os gwelwch yn dda.

    Like

Gadewch neges:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s