stamp-2Dyma e-gylchgrawn newydd sbon, gyda’r bwriad o gynnig llwyfan newydd i lenyddiaeth yn y Gymraeg, gan gyhoeddi rhyddiaith, barddoniaeth, erthyglau, cyfweliadau, adolygiadau a mwy.

Cymerwch gipolwg ar addunedau’r pedwar golygydd yn y fan hon.

Ynghyd â chyhoeddi ar y wefan, bwriadwn hefyd gyhoeddi tri rhifyn PDF i’w lawrlwytho yn ystod y flwyddyn, ym misoedd:

  • Mawrth
  • Awst
  • Rhagfyr

Mi fydd hefyd nifer cyfyngedig o gopiau print ar gael.

Os oes gennych rywbeth i gyfrannu, gwnewch!
Cysylltwch: golygyddion.ystamp@gmail.com