Os oes gennych gyfraniad, glod neu gwyn i’w anfon atom, e-bostiwch:
golygyddion.ystamp@gmail.com

Neu fe allwch drydar @ystampus

Eisiau cyfrannu i’r Stamp? Rydym wastad yn barod i dderbyn straeon byrion, cerddi, darnau celf, ysgrifau neu erthyglau. Ond mi rydym hefyd yn chwilio am eitemau penodol ar gyfer y cylchgrawn a’r wefan:

Cerdyn Post Creadigol

Wedi bod ar daith i ben draw byd, neu jest i ben draw lon? Ryda ni yn chwilio am gardiau post llenyddol, pytiau byr yn ymwneud a thaith, gyda chyflwyniad byr i’r fan, neu’r daith dan sylw.

Rhestr Ddarllen

Wyt ti’n arbenigwr ar sŵoleg? Llenyddiaeth Vietnamaidd? Ffilmiau o dde Corea? Ryda ni’n chwilio am restrau darllen o 10 eitem ar feusydd penodol, o’r niche i’r prif lif.

Ail-Bobi Jones

Oes yna ddarn o waith, ffigwr llenyddol, neu fath o lenyddiaeth sydd wedi cael cam yn hanes llenyddiaeth Gymraeg? Wedi eu hesgymuno o’r canon yn anheg? Wedi eu hanghofio? Cyfle i ail-bobi hanes llenyddiaeth Gymraeg gan dynnu ein sylw at y trysorau coll ydi’r golofn yma.

Os oes gennych chi syniad ar gyfer un o’r uchod, cysylltwch. Ac i gael gwell syniad o’r hyn yr ydym ni’n chwilio amdano, ewch i bori trwy’r wefan a’r ôl-rifynau i weld engreifftiau blaenorol o’r eitemau yma i gyd.

Diolch yn fawr!