rhifyn 2

Croeso i gartref e-gylchgrawn llenyddol Y Stamp.

Sefyldwyd y cylchgrawn ym mis Rhagfyr 2016, gyda’r bwriad o gyflwyno platfform newydd i annog amrywiaeth llenyddol o’r newydd yn y Gymraeg. Rydym yn cyhoeddi’n wythnosol  ar y we ac yn cynhyrchu tair rhifyn print yn flynyddol.

Darllenwch ein rhifyn cyntaf am ddim yma, ac mae ein hail rifyn, y diweddaraf, bellach ar gael i’w darllen yma. Gallwch hefyd archebu copi caled drwy e-bostio golygyddion.ystamp@gmail.com.